#9

0

როექტის ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია :

სახელი, გვარი:  ამირან აფციაური

Description

საინვესტიციო წინადადების აღწერა.

საქართველო, იმერეთი, ქუთაისი.

პროექტის შინაარსი (გათვალისწინებულია) თანამედროვე ჰიბრიდული მანქანების ტაქსის ავტოპარკი საკუთარი სათადარიგო ნაწილებით – იგეგმება ჰიბრიდული მანქანების პარკის შექმნა და, პარალელურად, როგორც საკუთარი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ასევე რეალიზაციისთვის. ქალაქ ქუთაისში, ჰიბრიდული ატომობილების მეორად ნაწილებზე სპეციალიზებული ბაზის შექმნაც.
კერძოდ
1. ჰიბრიდული მანქანების შეძენა ტაქსისტად მუშაობისთვის, ძირითადად თბილისში
2. მეორადი ნაწილების იმპორტი და რეალიზაცია უცხო ქვეყნებიდან, აგრეთვე გაფუჭებული მანქანების იმპორტი მათი დემონტაჟის მიზნით ქუთაისში.
ამ იდეის განსახორციელებლად, პროექტის ავტორს აქვს
• 2000 კვ. მ მიწის ნაკვეთი ქალაქ ქუთაისის გარეთ დაზიანებული მანქანების დაშლისთვის
• 500 კვ. მ საწყობი მეორადი ნაწილებისათვის.
• 500 კვ.მ. ოფისი

საქართველოს მასშტაბით და განსაკუთრებით თბილისში ურბანული ტრანსპორტის რეფორმის შემდეგ, ტაქსის ფლოტში წამყვანი როლი თანდათან იკავებს ეკონომიკურ ჰიბრიდულ მანქანებს, ძირითადად TOYOTA PRIUS ბრენდის 2009-2013 წლებში წარმოებულ პროდუქტებს.

ასეთი მიზნებისათვის მანქანის დაქირავების პირადმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ეს მანქანები კონკურენტუნარიანია და სტაბილურ მოგებას იძლევა. ამავდროულად, ექსპლუატაციის დროს გამოვლინდა ამ მანქანების ზოგიერთი ნაწილი, რომლებიც ხშირად ზიანდება და მათზე დიდი მოთხოვნაა.
პროექტის მოქმედების და განვითარების პერსპექტივები: – გრძელვადიანი –
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესები და კონკურენციის კანონები ჰიბრიდული მანქანების რაოდენობის ზრდას უწყობს ხელს. შესაბამისად, გაიზრდება მოთხოვნა ზოგიერთ ყველაზე ხშირად მოთხოვნილ მეორად ნაწილებზე. ტაქსის მფლობელებს შორის, განსაკუთრებით დიდია მოთხოვნა მეორად ნაწილებზე, ამ მიზეზით, სულ უფრო აქტუალური ხდება დაზიანებული მანქანების ექსპორტისა და სათადარიგო ნაწილების შემოტანის ბიზნესი.
პროექტის განხორციელების მოსალოდნელი ეკონომიკური მაჩვენებლები.
საშუალო წლიური შემოსავალი (აშშ დოლარი) -120,000
საშუალო წლიური მოგება (აშშ დოლარი) -90,000
პროექტის განხორციელების პერიოდი სესხის მიღებიდან (წლები): – 2 თვე
ინვესტიციის საჭირო თანხა – (აშშ დოლარი) – 250,000
სესხის დაფარვის პერიოდი (წლები):
ინვესტორთან თანამშრომლობის (პარტნიორობის) ფორმები.
6. სასურველია სესხის მიღება წლიური 3% –იანი პროცენტით –
7. შესაძლებელია პროექტში მონაწილეობა წილის განაწილებით.
8. დაწესებულებები ბიზნესის ობიექტი მთლიანად ფლობს ინვესტორს სესხის დაფარვამდე.
9. შექმნილ ბიზნესს ფლობს ინვესტორი, ადგილობრივი მოსახლეობის პერსონალის დასაქმების პირობით, აღნიშნულში პრიორიტეტი ენიჭებათ  პროექტის განხორციელებაში მონაწილე პირებს.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “#9”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 1 =