#8

0

როექტის ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია :

სახელი, გვარი:  ვალერიან ხელაძე

Description

საინვესტიციო წინადადების აღწერა.

საქართველო, იმერეთი, სამტრედია.

პირად საკუთრებაში მაქვს მიწის ნაკვეთი 26120 კვ.მ. მინდა ბიზნესი წამოვიწყო ზემოთ მოცემულ ნაკვეთზე, კერძოდ: ქვის სამსხვრევი მოწყობილობების და ბეტონის გადამამუშავებელი საამქროს მოწყობა. ამ პროდუქტებზე რეგიონში მოთხოვნაა როგორც მოსახლეობის, ასევე სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებების მხრიდან და გათვალისწინებულია, რომ რეგიონში შენდება ავტობანი, რაც მოითხოვს დიდი რაოდენობით მასალებს.

პროექტის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი.
საშუალო წლიური შემოსავალი (აშშ დოლარი) -300,000 -350,000 (აშშ დოლარი)
საშუალო წლიური მოგება (აშშ დოლარი) – 45,000-50,000 (აშშ დოლარი)
პროექტის განხორციელების პერიოდი სესხის მიღების შემდეგ, 1 წელი.
საჭირო სესხის თანხა – (აშშ დოლარი) – 400,000 (აშშ დოლარი)
სესხის დაფარვის პერიოდი 6 წელი.
ინვესტორთან თანამშრომლობის (პარტნიორობის) ფორმები.
• სესხის მიღება წლიური 3% –იანი პროცენტით.
• პროექტში მონაწილეობა მოგების წილის განაწილებით – 10%
• შექმნილ ბიზნეს ობიექტს სრულად ფლობს ინვესტორი სესხის დაფარვამდე.
•  ბიზნესი ინვესტორს ეკუთვნის, ადგილობრივი მოსახლეობის პერსონალის დასაქმების პირობით, პრიორიეტია პროექტის განხორციელებაში მონაწილე პირების დასაქმება.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “#8”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 4 =