#6

0

როექტის ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია :

სახელი, გვარი:  ბორის კოპალეიშვილი

 

Description

საინვესტიციო წინადადების აღწერა.

საქართველო, იმერეთი, ბაში.

პირად საკუთრებაში მაქვს 8 ჰექტარი საერთო ფართის 3 სათევზე ტბორი.   სამივე ტბორი გათვლილია 50 000-ზე მეტი თევზის გამოყვანაზე.

პროექტის განხორციელების მოსალოდნელი ეკონომიკური მაჩვენებლები.

საშუალო წლიური შემოსავალი (აშშ დოლარი) – 134,000 აშშ დოლარი ორი წლის შემდეგ
საშუალო წლიური მოგება (აშშ დოლარი) – 69,000 აშშ დოლარი ორი წლის შემდეგ
პროექტის განხორციელების ვადა სესხის მიღების შემდეგ (წლები): – ეს დამოკიდებულია იმაზე, როდის მივიღებთ სესხს პროექტის განსახორციელებლად.
სესხის საჭირო თანხა – (აშშ დოლარი) – 55,000 აშშ დოლარი
1. თევზის შესაძენად 25 000 აშშ დოლარი
2. მიკროავტობუსი ტრანსპორტირებისთვის $ 3000
3. თანხის ოდენობა $ 15,000
4. აზოტისა და ფოსფორის მოხმარება 3500 $
5. წამლისა და აღჭურვილობის ღირებულება 2500 დოლარი
6. დარაჯის ხელფასის ღირებულება 4000 დოლარი
7. სათვალთვალო კამერების ღირებულება 500 დოლარი
8. ელექტროგაყვანილობა 200 $
9. ელექტროენერგიის ღირებულება 800 დოლარი.
10. გაუთვალისწინებელი ხარჯი $ 500

სესხის დაფარვის პერიოდი (წლები): – ორ წელიწადში
ინვესტორთან თანამშრომლობის (პარტნიორობის) ფორმები.
• სესხის მიღება წლიური 3% –იანი პროცენტით.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “#6”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 6 =