#15

0

როექტის ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია

სახელი, გვარი:  გოჩა არაბიძე

Description

საინვესტიციო წინადადების აღწერა.

საქართველო, იმერეთი, ზესტაფონი.

პროექტის შინაარსი: მეკურდღლეობის ფერმის მოწყობა.

ხორცისა და ტყავის მიღება. ხორცის რეალიზაცია მოხდება წინასწარ შერჩეულ მაღაზიებში, ხოლო ტყავის დამუშავება მოითხოვს ძვირადღირებულ დანადგარებს ამიტომ პირველ ეტაპზე მოხდება მხოლოდ პირველადი დამუშავება და რეალიზაცია.

პროექტის განხორციელების მოსალოდნელი ეკონომიკური მაჩვენებლები.
საშუალო წლიური შემოსავალი (აშშ დოლარი) -25,000
საშუალო წლიური მოგება (აშშ დოლარი) -15,000
პროექტის განხორციელების პერიოდი სესხის მიღებიდან (წლები): – 0,5 წელი
საჭირო სესხის თანხა – (აშშ დოლარი) – 10,000
საკრედიტო ვადა (წლები): -5 წელი
ინვესტორთან თანამშრომლობის (პარტნიორობის) ფორმები.
სესხის მიღება წლიური 3 პროცენტით

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “#15”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 4