#14

0

როექტის ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია

სახელი, გვარი:  გურამ ჯუღელი

Description

საინვესტიციო წინადადების აღწერა.

საქართველო, იმერეთი, ზესტაფონი.

პროექტის შინაარსი: ზესტაფონის რაიონ სოფელ მეორე სვირში ჩვენს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ამერიკული ჯუჯა კაკლის გაშენება.

პროექტის ნაწილს აფინანსებს სახელმწიფო, თუმცა დარჩენილი ნაწილის დიდი მოცულობის გამო გვესაჭიროება თანამონაწილე ინვესტორი ან მსესხებელი.

პროექტის განხორციელების მოსალოდნელი ეკონომიკური მაჩვენებლები.
საშუალო წლიური შემოსავალი (აშშ დოლარი) -25,000
საშუალო წლიური მოგება (აშშ დოლარი) -15,000
პროექტის განხორციელების პერიოდი სესხის მიღებიდან (წლები): – 0,5 წელი
საჭირო სესხის თანხა – (აშშ დოლარი) – 10,000
საკრედიტო ვადა (წლები): -5 წელი
ინვესტორთან თანამშრომლობის (პარტნიორობის) ფორმები.
სესხის მიღება წლიური 3 პროცენტით

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “#14”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

55 + = 65