#13

0

როექტის ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია

სახელი, გვარი:  რაინდი ღამბაშიძე

Description

საინვესტიციო წინადადების აღწერა.

საქართველო, იმერეთი, ზესტაფონი.

პროექტის შინაარსი: ზესტაფონის რაიონ სოფელ კვალითში ჩვენს საკუთარ მიწის ნაკვეთზე სათევზე მეურნეობის მოწყობა. პრიორიტეტები: წყლის სიახლოვე, ნიადაგის დაბალი წყალგამტარობა, მდიდარი მიკრო ფლორა (ბუნებრივი საკვები დანამატისთვის).

პროექტის განხორციელების მოსალოდნელი ეკონომიკური მაჩვენებლები.
საშუალო წლიური შემოსავალი (აშშ დოლარი) -60,000
საშუალო წლიური მოგება (აშშ დოლარი) -35,000
პროექტის განხორციელების პერიოდი სესხის მიღებიდან (წლები): – 1,5 წელი
საჭირო სესხის თანხა – (აშშ დოლარი) – 40,000
საკრედიტო ვადა (წლები): -5 წელი
ინვესტორთან თანამშრომლობის (პარტნიორობის) ფორმები.
სესხის მიღება წლიური 3 პროცენტით

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “#13”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 1