#10

0

როექტის ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია

სახელი, გვარი:  ომარ ბარათელი

Description

საინვესტიციო წინადადების აღწერა.

საქართველო, იმერეთი, ქუთაისი.

პროექტის შინაარსი: ლეგოს და ეკო აგურის წარმოება. შენობა ნაგებობა იჯარით გვაქვს აღებული. შსაძენი იქნება ჰიპერპრესირების დანადგარები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობები აგურის წარმოებისთვის. აგურის წარმოების კომპონენტები (ნედლეული) ხელმისაწვდომია ადგილზე. გამოყენებულ იქნება ადგილობრივი, ეკოლოგიურად სუფთა მასალა.

დასავლეთ საქართველოში ასეთი საწარმო არ არსებობს. პროდუქტს აქვს ბევრი  დადებითი თვისება: იაფია, აქვს ზუსტი გეომეტრია, მოსახერხებელია შენებაში, ცემენტის ნაცვლად შესაძლოა გამოყენებულ იქნას წებო.
ამ საწარმოს 35 დასახელების ნაკეთობის წარმოება შეეძლება. პროექტის
საშუალო წლიური შემოსავალი (აშშ დოლარი) – 350,000 (სამას ორმოცდაათი ათასი) აშშ დოლარი
საშუალო წლიური მოგება (აშშ დოლარი) – 182,000 (ას ოთხმოცი ორი ათასი) აშშ დოლარი
წმინდა მოგება (აშშ დოლარი) – 120,000 (ასი ოცი ათასი) $
პროექტის განხორციელების პერიოდი სესხის მიღების შემდეგ (წლები):
სესხის საჭირო თანხა (აშშ დოლარი) – 100,000 (ასი ათასი) $
სესხის დაფარვის პერიოდი (წლები) – 7 (შვიდი) წელი

ინვესტორთან თანამშრომლობის (პარტნიორობის) ფორმები

სესხის მიღება სასურველია წლიური 3 (სამ)% პროცენტით.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “#10”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 − 41 =